Centrum zdraví Brno: komplexní péče o vaše zdraví, celostní přístup
Léčba a prevence přirozenou cestou Centrum zdraví Brno
Dotazy a objednávky
Žijte s chutí
Nepřehlédněte!
JARNÍ AKCE
Celkem 2000 Kč
Ušetříte 800 Kč
AKCE PRO PÁRY
Oba dva za 3500 Kč!

Akce platí od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023


Pomůžeme vám s vaší proměnou
Video ve větším náhledu spustíte zde.
Nabízíme ZDARMA
Nabízíme ZDARMA
Otestujeme Vaši vodu
Facebook




BIORYTMY - ORGÁNOVÉ HODINY


BIORYTMY - ORGÁNOVÉ HODINY
Harmonické a periodické vysvětlení, co která hodina znamená a co se v ní důležitého v organismu děje.

Schopnost zachytit rytmické dění v lidském organismu v návaznosti na celou přírodu a převést ji do tj. orgánových hodin, zvládli především staří Číňané. Orgánové hodiny se jim staly pomůckou pro regulaci praktického denního života; pomáhaly orientovat se v denním i ročním periodickém pořádku v návaznosti na život v přírodě a na úkazy astronomicko-astrologické. Dávnověký Číňan se neopomenul poradit s kalendářem a orgánovými hodinami, dříve než učinil nějaké důležité rozhodnutí. Orgánové hodiny zachycují zkušenosti starých rolníků, kteří žili v těsném styku s přírodou, jejich zkušenosti o chování přírody v čase.

mezi 1. až 3. hodinou ráno

Vrcholí činnost jater, tedy meridián jater. Je to doba detoxikační činnosti a redistribuci tekutin. V tomto čase je fyziologický děj asi takový, že většina orgánů má sníženou funkci, s výjimkou jater. Játra zpracovávají látky pro organismus důležité a také odstraňují z organismu všechny metabolické produkty i jedy. Tedy je přímo životně důležité v dietě si uvědomit, že pozdní zátěží alkoholem, kávou nebo nesprávným složením stravy krátce před půlnocí si člověk velmi škodí. Kolem třetí hodiny tělo ještě odpočívá a je fyzicky značně vyčerpáno. V tuto dobu má člověk velmi nízký krevní tlak, pomalý puls a pravidelný hlubší dech s dlouhými periodami. Pokud musí být někdo vzhůru, pak vyžaduje soustředěnost daleko větší úsilí.


mezi 3. až 5. hodinou ranní

Vrcholí činnost plic a jejich meridián. Tělo v tomto stadiu má stále nízký tlak, mozek je zásoben jen minimálně, tělo má nejpomalejší aktivitu, ale zbystřuje se již sluch. To je ta pozdní REM fáze spánku. Kromě toho ledviny jsou v klidu, prakticky přestávají vylučovat. Proběhlo již opakovaně více fází spánku, eventuálně se opakují ve svém cyklu. V této době, kolem páté hodiny, kdo má potřebu vstávat, se dokáže poměrně rychle aktivizovat. Samotná funkce meridiánů naznačuje, že v tomto období dochází k regulaci plynů v krvi a ve tkáních a k regulaci prokrvení horní poloviny těla.


mezi 5. až 7. hodinou

Vrcholí funkce tlustého střeva, krevní tlak stoupá, puls je rychlejší a i když se chce spát, tělo je již aktivní. Kolem sedmé hodiny je poměrně značně vysoká imunologická aktivita. Jinak dochází k větší regulaci a rozvrstvení iontů.


mezi 7. až 9. hodinou

Vrcholí funkce žaludku a jeho meridián. Prakticky již odpočinek skončil, játra dokončila svoji aktivitu a je nyní už možnost větší zátěže stravou a je již tedy možno konzumovat bez obavy i větší množství potravin, což je nejvýhodnější kolem deváté hodiny. Tehdy také značně stoupá psychická aktivita, mírně poklesává citlivost pro bolest a začíná se projevovat rostoucí aktivita srdeční akce. Tzn., že dochází potom k zvyšování mobilnosti a práceschopnosti nebo patřičné koncentrace k výkonu. Samotný žaludek se stará o regulaci iontů a distribucí tepla.


mezi 9. až 11. hodinou

Špička dopolední aktivity, je to vůbec její maximum a není dobře dělat z praktického hlediska až do oběda přestávky. Je třeba využít toto období opravdu maximálně. Většinou kolem jedenácté hodiny jsou fyziologické postupy automatizovány a optimalizovány v souladu s psychickou aktivitou a ani větší zátěž nebývá pozorována jako unavující. Mezi devátou a jedenáctou hodinou jde o orgánovou dvouhodinu sleziny a pankreatu, což ovlivňuje tvorbu protilátek, využívání živin a ovlivňování hladiny krevního cukru.


mezi 11. až 13. hodinou

Je stále ještě dost vysoká aktivita. Ve třináct hodin pracují játra na minimum a pomalu stoupa glykogen (zásobní cukr v těle). Období první psychofyzické aktivity pomalu končí, dostavuje se mírná únava a tendence si odpočinout. Protože mezi jedenáctou a třináctou hodinou je maxim srdce a dráhy srdeční, lze říci, že má harmonizační tedy stabilizační neurovegetatvivní účinek.


mezi 13. až 15. hodinou

Křivka energie dále klesá, je to druhé minimum za 24 hodin, tedy kolem čtrnácté hodiny. Reakce je nejpomalejší, jde o tzv. polední krizové sedlo. Vrcholí činnost tenkého střeva a jeho meridiánu. Kolem patnácté hodiny jde o maximální efektivitu ze strany smyslových orgánů a dochází k vyšší tonizaci duševní nebo psychické činnosti . Jinak jde o meridián, orgánovou dvouhodinu tenkého střeva, mající značný v1iv na smyslové orgány, ale i harmonizační účinek a reguluje absorbci tekutin.


mezi 15. až 17. hodinou

Hladina glykémie (cukru v krvi) stoupá. Dalo by se také říci, že jde o poobědní relativní diabet a dochází ke slabému poklesu aktivity kolem čtvrté hodiny odpolední. V sedmnáct hodin pracovní schopnost stoupá, ovšem jen na poměrně krátkou dobu, tzn. třeba pro sportovce je důležité, že kolem sedmnácté hodiny svůj trénink mohou provádět v plné zátěži a nepociťují příliš velkou únavu. Mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou jde o orgánové hodiny močového měchýře, o němž je známo, že reguluje a ovlivňuje nervosvalovou aktivitu a má vliv na vylučování tekutin. To znamená, že v tomto období má organismus velkou schopnost regulovat teplotu, zátěž. Proto návštěva sauny, velká fyzická zátěž, která je spojena s nárůstem aktivní teploty, se tak daleko lépe v tomto období překonává.


mezi 17. a 19. hodinou

Jde o orgánové hodiny ledviny, které regulují fyzickou aktivitu, zvláště pak nadledvinky ovlivňující-tonus parasympatiku i sympatiku a prokrvení dolní poloviny těla. Samozřejmě zasahují i do vodního hospodářství. Už v osmnáct hodin klesá schopnost pro vnímání bolesti, tzn., že od osmnácté hodiny, jak už bylo v předchozím textu udáno, je člověk odolnější vůči vnějším bolestivým vlivům, či-li stoupá práh pro bolest. Kolem šesté večer ještě přetrvává touha po pohybu a psychická svěžest je poměrně dobrá. Ovšem už kolem devatenácté hodiny dochází ke katarzi, dochází k přirozenému stoupání krevního tlaku, psychické labilitě, nervozitě a mohou někdy v tuto hodinu se objevit bolesti hlavy.


mezi 19. až 21. hodinou

Jsou psychické reakce nejrychlejší v průběhu celého dne. Kolem dvacáté hodiny - což znají hlavně řidiči, kdy se jim jede nejlépe, protože ledviny krátce předtím pracovaly se zvýšenou účinností se projevuje tíhnutí organismu k homeostáze.(Udržování relativně konstantních vnitřních podmínek při kolísání podmínek vnějších.; dynamická rovnováha). Také lze označit večerní dvacátou hodinu za období, kdy má člověk největší váhu, tedy hmotnost. Ještě v 21.00 hodin je paměť výborná, psychika je v ideálu a je možné dohnat, co se nestačilo v dopoledních hodinách po stránce duševní intenzivní práce. Ale už v 21.00 hod. toto období přestává. (V pojetí tradičního učení o orgánových hodinách vrcholí v tuto dvouhodinu dráha tzv. obalu srdce, neboli oběhu, což se skutečně týká celého oběhového systému).


mezi 21 až 23. hodinou

Se objevuje pokles tlaku, pokles teploty, začíná se objevovat leukocytóza (zvýšení výskytu bílých krvinek v krvi), která stoupá asi o 30 % a začíná období imunologické aplikace. Zatímco do 21.00 hod. vrcholila orgánová hodina obalu srdce, projevující se regulací neurohumorální (mající vztah jak k nervovému systému, tak k hormonům), v této hodině vrcholí i regulace vegetativního systému v hrudníku a v břiše. Ve 23.00 hod. začíná příprava na klid, jde o dráhu tzv. tří ohřívačů, která ovlivňuje distribuci krve v organismu, tím i teplotu a ovlivňuje i tonus psychiky, tedy značně uklidňuje. Po 23.00 hod. už většina lidí spí a hlubší spánek se prohlubuje a k jedné hodině naopak nastává lehká fáze spánková. V této době opět začíná značná citlivost na bolest.


mezi 23. až 1. hodinou

Nastává orgánová dvouhodina žlučníku, která má značný vliv na psychiku, ovlivnění smyslu, tzn., že v této době jsou většinou nejintenzivnější sny, které souvisejí značně se smyslovou fází a objevuje se intenzivnější zpracování lipidů (jsou přírodní látky živočišného i rostlinného původu).

Je stále zřetelnější, že možnosti účinnějšího a rychlejšího léčení s omezením vedlejších účinků se skrývají v respektování vnitřního rytmu člověka. Např. podávání léků k dosažení maximálního účinku při minimální dávce by mělo přicházet na dobu příslušného orgánu. Tak lze nejúspěšněji léčit třeba játra o půlnoci, onemocnění srdeční kolem poledne, onemocnění plicní v časných ranních hodinách apod.


S pohybem "Měsíce" je v našem těle svázána činnost 12 orgánů, které jsou energeticky propojeny.

Každý z těchto orgánů je "jednou za 24 hodin - na 2 hodiny" uveden do pracovní činnosti. A za "12 hodin" se dostane na "2 hodiny do útlumu". Stejně jako "Měsíční přílivové vlny", které oběhnou "Zemi" 2x během 24 hodin. Voda po 12 hodinách stoupá a pak po stejnou dobu klesá. Je to tedy "příliv a odliv" nebo "prokrvení a odkrvení".

Pokud se necítíte v určitém "čase" dobře nebo se budíte v určitou "hodinu" ze spaní, a je to pravidelně nebo často, tak se podívejte, který "orgán" v lidském těle zrovna v tu dobu "pracuje a dává najevo", že asi nebude "něco" v pořádku.

Budete-li znát vrcholné fáze jednotlivých orgánů, můžete tělu ve správný čas dodávat minerály, živiny, vitamíny, vyplavovat z něj škodliviny a provádět různá další opatření pro své zdraví a dobrý pocit.

Každý orgán v těle absolvuje v průběhu 24 hodin vrcholnou fázi, kdy po dvě hodiny pracuje nejefektivněji, a po této intenzivní fázi hned zařadí na dvě hodiny pauzu a dostane se do útlumu.


  Orgán   vrcholná fáze   fáze poklesu
  Játra   1 – 3 hod.   3 – 5 hod.
  Plíce   3 – 5 hod.   5 – 7 hod.
  Tlusté střevo   5 – 7 hod.   7 – 9 hod.
  Žaludek   7 – 9 hod.   9 – 11 hod.
  Slezina a slinivka   9 – 11 hod.   11 – 13 hod.
  Srdce   11 – 13 hod.   13 – 15 hod.
  Tenké střevo   13 – 15 hod.   15 – 17 hod.
  Močový měchýř   15 – 17 hod.   17 – 19 hod.
  Ledviny   17 – 19 hod.   19 – 21 hod.
  Krevní oběh   19 – 21 hod.   21 – 23 hod.
  Soustřeďování energie obecně   21 – 23 hod.   23 – 1 hod.
  Žlučník   23 – 1 hod.   1 – 3 hod.


Naučte se sami sledovat potřeby svého těla a vnímejte své tělo každý den o trošku víc, dělejte si poznámky, stačí, když se naučíte na chvíli zastavit a své tělo budete zkoušet pozorovat. Zkušenost je nejlepší informace. Uvědomte si, jak málo víme o skutečných potřebách a rytmech svého těla.

Cesta k vědomému vnímání vašeho těla vás nakonec dovede k neklamnému citu pro to, co vám dělá dobře a co ne.

Naše tělo je opravdu zázrak. Léta a desetiletí promíjí zdánlivě všechno: špatnou výživu, nedostatek pohybu, nadměrné množství alkoholu a nikotinu, stres a dlouholeté opomíjení přírodních rytmů.

Abyste se stali zkušenými a laskavými manažery svého života, musíte vědět, jak vaše tělo funguje, jaké má hranice zatížení, za jakých podmínek uplatní svou plnou výkonnost. K tomu je zapotřebí velké odvahy. Odvahy poznat, že člověk skoro vždycky sklidí, co sám zasel, že na nás nemoci nepadají jen tak z čistého nebe.

Snažte se k nemoci přistupovat jako k informaci a naučte se s ní pracovat a pochopit, co vám tím chce vaše tělo říct. Jakmile svoji nemoc pochopíte, tak můžete učinit změny, které vás dovedou k plnému zdraví.


Zdroj textu: Některé části textu jsou převzaty jako ukázka z knihy "Biorytmy a životospráva"


Mám dotaz


všechny články   |   úvodní stránka


Kontakt
Rychlý kontakt
Centrum zdraví Brno
Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno
Telefon: (+420)  777 109 259
© Centrum zdraví Brno    Web: www.centrumzdravibrno.cz    Obchodní podmínky    Nakládání s osobními údaji