Centrum zdraví Brno: komplexní péče o vaše zdraví, celostní přístup
Léčba a prevence přirozenou cestou Centrum zdraví Brno
Dotazy a objednávky
Žijte s chutí
Nepřehlédněte!
VÁNOČNÍ AKCE
Celkem 2000 Kč
Ušetříte 800 Kč
AKCE PRO PÁRY
Oba dva za 3500 Kč!

Akce platí od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2023


Pomůžeme vám s vaší proměnou
Video ve větším náhledu spustíte zde.
Nabízíme ZDARMA
Nabízíme ZDARMA
Otestujeme Vaši vodu
Facebook
Energetičtí paraziti


Energetičtí paraziti

Luciano Boccone provedl několik pokusů, které prokázaly, že prostor kolem nás obývají různé prapodivné bytosti, které není možné spatřit lidským zrakem, ale jež jsou reálné. Pojmenoval je critterové, kreatury či temní tvorové. Zásobil se nejmodernějšími přístroji na rozpoznávání elektromagnetických a gravitačních polí a záření všeho druhu. Jakmile přístroje zaznamenaly odklon parametrů od normálu, v ten okamžik se rozsvítily videokamery a snímaly všechno. Kolem planety Země se nacházejí různé energetické formy života. Critteři, patvorové, běsové, paraziti životního pole - všichni jsou ze stejného těsta, byť jsou pro člověka pouhým okem neviditelní. V infračerveném nebo ultrafialovém spektru záření je však zaznamenáme. Boccone byl přesvědčen, že critteři jsou nejen skuteční a živí, ale také vysoce rozumní. A v dnešních dnech se nám vměšují do života stále víc a víc. Parazit v životním poli se aktivuje, když v organismu narůstají a zesilují energetické procesy. Paraziti životního pole jsou chytré bytosti, některé dokonce vysoce rozumné až vychytralé, a umí svým hostitelům pěkně zamotat hlavu. Nezačínejte s nimi myšlenkový kontakt, protože tím jim otevřete své vědomí ještě víc a vložíte jim do rukou páky, aby vás ovládaly. Nehledejte nepřátele mimo sebe. Vaším největším nepřítelem je vaše vědomí a rozum, které ve vás probouzí negativní myšlenky a ty přitahují různé bytosti, běsy, tvory, parazity. Když se člověk věnuje magii, přitahuje na sebe různé síly, jež od něj mohou za vykonanou službu chtít něco zpět, jakoby úplatu; například takovou, že od něho začnou odebírat životní energii.

Svět těchto bytostí nám přibližují Ježíšova slova: "Belzebub, kníže pekel, zřídlo všeho zla, číhá v těle všech lidí. Je smrtí, je pánem všech běd, a zatímco se obléká do pěkných šatů, pokouší lidi a utiskuje je. Slibuje bohatství a moc a zářivé paláce a šaty ze stříbra a zlata a množství služebníků, všechno toto. Slibuje slávu a nádheru, rozkoše a požitky, přemíru jídla a pití, hýřivý smyslný život a zahálčivé dny. A láká každého tím, po čem jeho srdce prahne. A v onom dni, kdy se již synové člověka stali otroky všech těchto marnivostí a ohavností, zmocní se jako oplátkou všech věcí, kterými je bohatě obdařila Matka Země. Vezme si z jejich dechu, z jejich krve, z jejich kostí i z jejich masa, z jejich vnitřností i z jejich očí a uší. A dech člověka se stává krátkým a sípavým, plným trýzně a zápachu jako dech nečistých dobytčat. A krev mu houstne a páchne jako voda močálu, hrudkovatí a je černá jako noc smrti. A kosti mu tvrdnou a sukovatí, vysychají a rozlamují se jako kámen, který dopadne na skálu. A jeho maso je stále tučnější a vodnatější, rudne a hnije vyrážkami a hroznými nádory. Střeva se mu naplňují odpornými nečistotami, kalnými proudy úpadku, ve kterých řádí hrozní cizopasníci. Oči se mu zakalují, až je zastře černá noc, a uši ohluchnou, jako ticho hrobu. A nakonec ztrácí zbloudilý syn člověka svůj život".


Příčiny pronikání parazitů do lidského organismu

  Negativní charakterové vlastnosti: ponižování slabších, hrubost, zlost, namyšlenost, pýcha, nenávist.
  Sexuální zvrácenosti a chlípnost.
  Egoistické přání prosadit se na úkor ostatních. Tato vlastnost v kombinaci s nadměrnou vnímavostí,
   způsobuje další negativní emoce a nálady, probouzí strach, neklid, pocit beznaděje a závist.
  Praktikování magie.
  Touha po nadřazenosti nad ostatními může člověka donutit k nepromyšlenému činu.
   On sám se odevzdá do rukou energetických parazitů a vymění sám sebe za pochybné hodnoty.
  Všechny negativní myšlenkové formy formují v životním poli negativní energetická pole a v nich
   se uhnízďují paraziti. Může za to charakter člověka. Rada tedy zní: pracujte se svým charakterem,
   aby se vám také nepřihodila nepříjemnost s parazitem.


Příznaky uhranutí a usídlení parazitů v životním poli

  Skřípání zubů ve spánku svědčí buď o nakažení hlísty, anebo o usídlení parazita v životním poli.
  Pokud se zorničky otáčejí proti směru hodinových ručiček a jedna je větší než druhá, je to příznak
   posedlosti.
  Člověku se zdá zlý sen, v němž cítí, že ho někdo uhranul; pak je to zpravidla pravda.
  Pokud je člověk nemocný, ale lékaři se nemohou dopátrat příčiny onemocnění a žádná léčba
   ani sebeuzdravování nepomáhají, pak může jít buď o uhranutí, anebo o parazita v životním poli.
  Pokud se vám zdá, že vám někdo stojí za zády, nebo se neustále něčeho bojíte, je to velmi spolehlivý
   ukazatel uhranutí či přítomnosti parazita v životním poli.
  A pokud se vám často zdá o zemřelích, hrobech, pohřbech a podobně, znamená to nejspíš uhranutí
   ze záhrobí.
  Pigmentové skvrny na obličeji u jinak zdravého člověka poukazují na přítomnost parazita v životním poli.
  Třinácté žebro na pravé straně - přítomnost extrémně silného parazita v životním poli.
  Pokud vás doma něco nadzvedává do vzduchu, evidentně se u vás zabydlely temné síly.
  Pokud zdravá žena nemá menstruaci či jen velmi řídký výtok krve, a přitom není těhotná, znamená to,
   že má parazita v životním poli.


Symptomy usídlení temných bytostí v člověku

  Strach z uzavřených prostor a místností.
  Značná ztráta tělesné hmotnosti během příliš krátkého časového úseku.
  Pokud člověk špatně spí a ráno se probudí celý unavený.
  Pokud člověk nesnáší pohled na sebe sama v zrcadle nebo vidí své oči jakoby gelovité.
  Když se objevuje uvnitř zorničky červené oko.
  Člověk slyší prapodivné zvuky, které jako by vycházely z něho - psí štěkot nebo kočičí mňoukání,
   případně další.
  Různé zvuky v místnosti, například skřípot, šramot a šustot, slyšitelné zejména v noci; praskají lampy,
   žárovky, sklenice, vázy nebo jiné skleněné předměty.
  Nesnášenlivost vůně kadidla.
  Trvalý dlouhodobý úpadek sil, nechuť žít a občasné myšlenky na sebevraždu.
  Výskyt většího množství myší, mravenců, švábů a dalších škůdců.
  Člověk je na první pohled churavý, doslova se ztrácí před očima a žádné léky mu nepomáhají.
   Cítí se hlavně zesláblý - příznak vysávání energie někým jiným.
  Často trpí bolestmi hlavy (energetický kanál je totiž v hlavě).
  Je mu nevolno a zvrací (energie, je pohlcována energetickým kanálem v hlavě natolik silně, že vzniká
   její zpětný tok a ten se projevuje zvracením).
  Stažené hrdlo, kámen v břiše (podle toho se pozná, kde a v jakém energetickém centru došlo
   k napojení a vytvoření kanálu).
  Někdy i ztráta vědomí (je-Ii organismus úplně vysát v důsledku masivního odebírání energie)
  Zlost a agresivita (zde tkví příčina maniakálních projevů, kdy je navenek realizována vůle parazita
   skrze zasaženého člověka. Strach, bolest a dočasný odchod vědomí z těla podporuje usídlování
   parazitů v člověku a jeho nakažení).

Po vyhnání temných bytostí a běsů z těla mnohé nemoci mizí samy anebo se začnou léčit. Specifika tví v tom, že negativní energie se může nasměrovat na cokoliv, dokonce i na ikony.
K posedlosti běsy dochází u lidí, kteří nejsou křtění ani chránění modlitbou, nedodržují Boží přikázání a také pokud se zlobí, závidí, pomlouvají a sprosté nadávají.
Všichni opravdoví světci vynaložili velmi mnoho času na to, aby se očistili od emočního odpadu a upravili si narušené struktury životního pole.
Dokud se člověk charakterově nezmění, zůstane nemocný.


Co jsou to energetičtí paraziti?

  Myšlenkové formy. Člověk neustále o něčem přemýšlí a je nesmírně důležité o čem. Proč?
   Na člověka se lepí různí duchové a bytosti z jiných světů podle toho, jaké informace protékají skrze
   jeho vědomí.
  Energetické bytosti. Na člověku rády cizopasí.
  Uhranutí a prokletí.
  Energetičtí upíři.

U každého člověka jsou dobří a zlí duchové; skrze dobré duchy má člověk spojení s nebem, skrze zlé má spojení s peklem. Tito duchové jsou ve světě duchů, který je uprostřed mezi nebem a peklem.
Duchové nevědí, že jsou u člověka a jsou-li u něho, pokládají veškerou paměť a veškeré myšlení člověka za své vlastní. Zlí duchové jsou spojeni s peklem a po ničem tak velice netouží jako po tom, aby člověka ve zkázu uvedli, a to nejen pokud se týče víry a lásky, nýbrž i tělesného zničení.
Duchové, člověku přidělení, jsou takoví, jaký je on sám. Dobré duchy mu přidělují božské síly, kdežto naopak zlé duchy si sám člověk přivábí. Duchové u člověka bývají však vyměňováni, a to podle změn jeho náklonnosti. Jsou přidělovány duchy těm, kdož mohou být polepšeni a znovuzrozeni; jinak je tomu však u těch, kteří nemohou být polepšeni a znovuzrozeni. Jsou sice i jim přiděleni dobří duchové, aby je od konání zla zadržovali, pokud to lze; avšak tací lidé jsou bezprostředně spojeni se zlými duchy, majícími spojení s pekelnou společností, a proto mají u sebe takové duchy, jakými lidé jsou sami; jsou-li sebelibí, ziskuchtiví anebo pomstychtiví, anebo rádi-li cizoloží, jsou u nich duchové stejných vlastností a sídlí v jejich zlých náklonnostech. Tou měrou, jak člověk nemůže být dobrými duchy od zla odvrácen, zlí duchové ho podněcují.
Člověk se dostane do závislosti na vlastním myšlenkovém procesu, na nějž se napojují odpovídající duchové. Tak se dostane do otroctví a neustále vyčerpává svou životní energii na obnovu odpovídajících myšlenek, emocí i činů. A nepozorovaně přichází posedlost a člověk ztrácí sám sebe.


Očista energetického pole

Starší lidé za život nashromáždili spoustu prožitého stresu, pocitů uražení, strachů a dalších negativních vjemů a ty nyní negativně ovlivňují stav jejich fyzického těla. Člověk už nemá dobrou koordinaci pohybů, špatně chodí a všechny orgány, funkce a svaly mu fungují hůře než v mladých letech. Každý psychický blok, zejména strach a hněv, znamenají prudké zvýšení energetiky uvnitř životního pole. Vznikají různé praskliny a dutiny a jejich energetika několikanásobně převyšuje energetiku životního pole člověka. Tyto praskliny a dutiny jsou energetickými parazity životního pole člověka a aktivně mu brání normálně žít. Je třeba se jich rychle zbavit.
Je nutné pozvednout energetiku životního pole na úroveň energetiky praskliny nebo dutiny. Jakmile energetika těla dosáhne úrovně energetiky dutiny, zničí se. V okamžiku, kdy se vysvobodí mocné energie a jejich komponenty, tělo se začne třást a člověka polije horko či chlad. Onemocnění na fyzické úrovni pak po nějaké době takřka nepozorovaně odezní.


Principy očisty životního pole od parazitů a parazitických dutin

Dýcháním
1. Nádech a výdech jsou propojené a není mezi nimi přestávka.
2. Výdech je samovolný, bez napětí, a přirozeně následuje za nádechem.
3. Nádech i výdech je nezbytné provádět nosem. Jen v některých případech je povoleno dýchat ústy.

Při intenzivním cirkulačním dýchání (šedesátkrát až osmdesátkrát za minutu) dochází k akumulaci energie v životním poli a k zesílení její cirkulace. Člověk, který dýchá tímto způsobem, vnímá proudění energie a cítí, v jakých místech je zablokována (bolest, nepříjemné pocity) dutinou nebo zkreslením. Vzduch se dostává do plic pouze v omezeném množství, protože se pohybuje a cirkuluje jen v oblasti kolem nosohltanu. To je důležitý rys této dýchací metody: nevdechujete vzduch do plic, nýbrž jej s pomocí nádechů a pasivních výdechů nechávejte volně proudit nosohltanem.
Při takovémto způsobu dýchání, jenž obsahuje aktivní nádech a pasivní výdech, se aktivuje vegetativní nervový systém, který posiluje látkovou výměnu v organismu, zvyšuje množství červených krvinek, cukru a hormonů v krvi, zabraňuje vzniku zánětlivých procesů a alergických reakcí. Vzduch se v plicích jakoby zastaví a v organismu se začne hromadit kysličník uhličitý.
V důsledku toho se člověk začne potit a otevřou se mu póry.
Dýchání je možné měnit podle následujících parametrů: zvětšit nebo zmenšit objem nádechu, obměňovat jeho rychlost, nadechovat vzduch do spodní, horní a střední oblasti plic, dýchat nosem nebo ústy (dýchání ústy je málo účinné, protože tím zadržujeme jen nepatrné množství energie, které se vstřebává v nosních kanálech). Tato metoda dýchání vás nabije energií. V končetinách a celém těle pocítíte nový příliv energie, což bude důkazem toho, že dýcháte správně.

Uvolněním
Hlavním cílem úplného uvolnění těla je připomenout si, že dýchání ovlivňuje zvýšení energetického potenciálu v organismu. Potlačené emoce se ukládají ve vrstvách a každá z těchto vrstev se utváří v konkrétním úseku života. Jestliže se potlačená vrstva energie dostane ven, stačí obvykle aktivovat jinou potlačenou vrstvu, jež se nachází pod ní.
Nyní je důležité, abyste všechno negativní, co se bude vylučovat cirkulačním dýcháním z hlubin životního pole (čili z podvědomí), změnili na pozitivní. Jinými slovy budete znovu prožívat strach, hněv i jiné pocity, ale nebudete se vlastně bát ani zlobit, nýbrž zůstanete v klidu a budete nadšení jejich silou a projevem. Prožijte je s pozitivními myšlenkami, radujte se a mějte ze sebe dobrý pocit.

Být vděčným
Prožívejme pocit vděčnosti za svou existenci a za své bytí právě tady a teď.

Okouzlením
Milujte každý okamžik svého života a buďte nadšení z každé maličkosti. Budete-li milovat vše, co v životě existuje, jen pro samu skutečnost, že to existuje, získáte křišťálově čisté životní pole. Radujte se z maličkostí a rychle se očistíte. Láteření a odmítání znamená, že se proces očisty zastaví a vy si vypěstujete další psychologický blok či dutinu.

Smíchem
Smích je zase příznakem úspěšné očisty.

Důvěrou
Pochybnosti samy o sobě také představují psychologický blok a způsobují dutiny.

Léčebný potenciál hudby
Různé formy zvuku byly odpradávna využívány jako prostředek ke změně vědomí. Monotónní bubnování a zpěv patřily k hlavním prostředkům šamanů v různých oblastech světa.
Kvalitní hudba má jednu velmi cennou vlastnost, projevující se při změněných stavech vědomí. Pomáhá najít zapomenuté psychické bloky a vyjádřit je, posílit a prohloubit tento proces a také dodává jiný význam určitým prožitkům. Dlouhodobý poslech hudby vytváří jakousi nosnou vlnu, která člověku pomáhá zvládnout nepříjemné zkušenosti, překonat psychické zábrany, dosáhnout pokory a usmíření, a tím se osvobodit. Vybraná hudba zvláštním způsobem uvolňuje skryté agrese, fyzické bolesti, sexuální a smyslové pocity.
Během očistné seance je důležité, abyste se plně odevzdali proudu hudby, abyste ji nechali proniknout do celého těla a reagovali na ni stejně spontánním způsobem.
Vyberete-li si hudbu s textem, měl by být v cizím jazyce, který neznáte. Hudbu vybírejte podle toho, jaký psychický blok chcete odstranit a vyvést z organismu.
Mezi patnáctou a pětačtyřicátou minutou poslechu se usazený emoční odpad uvolní a utrhne, což znamená, že seance byla úspěšně ukončena. Starší a silnější psychické bloky vyžadují dvouhodinovou až tříhodinovou práci. Pro jejich aktivaci je nezbytné mnohem víc energie, kterou poskytuje například cirkulační dýchání.

Magnetickým polem
Magnetické pole harmonizuje energetický tok v buňkách, tkáních, krevní limfě a v celém těle. Pomáhá odstraňovat energetické nerovnováhy, psychologické bloky a trhliny.


Metodika očisty životního pole

  Snažte se být nadšení ze všeho, co cítíte.
  Všechny pocity a vjemy přijímejte jako nádherné okamžiky a vnitřně je velebte.
  Při poslechu hudby zaujměte pohodlnou pozici, při které se uklidníte a uvolníte. Poloha vleže je nejlepší.
  Začněte pomalu, jednoduchou formou a přirozeně provádět cirkulační dýchání. Neměli byste mít pocit,
   že máte plíce napumpovány vzduchem k prasknutí. Všechno, co vzniká ve vašem vědomí (strach,
   různé prožitky a jevy), co vnímáte je pro vaše dobro. Koupejte se v nekonečném oceánu krásy
   a blaha. Všechno, co děláte (spontánní pohyby, křik a jiné projevy), vede k celkové očistě
   vaší bytosti.
  Očistnou seanci ukončíte tehdy, jakmile je většina psychických bloků aktivizována, vyvedena na povrch
   a odstraněna. Nakonec se budete cítit velmi dobře a vnímat pocit vnitřního osvobození a lehkosti.

Během provádění očisty životního pole se v každém člověku odehrávají různé změny, které můžeme rozdělit do dvou kategorií. Za prvé se uvolňují psychické bloky a postupně vyvěrají na povrch, za druhé se aktivizují paraziti v jednotlivých polích, pokud se nacházejí v organismu.
Na psychické bloky je vyvíjen určitý tlak, jenž se většinou projevuje jako pevné a bolestivé útvary. Jakmile se energie v celém organismu vyváží s energií psychického bloku, ten se rozplyne a začne z organismu odcházet.
Někdy si v organismu spokojeně žije parazit životního pole a je jasné, že se mu energetická bouře vyvolaná cirkulačním dýcháním nebude líbit. Začne se tedy projevovat, zejména tím, že začne specificky působit na vědomí člověka.
Každý člověk má mnoho dutin a mnoho různých typů psychických bloků (životní pole je jako odpadní nádrž pro energetický odpad a stokrát, možná i tisíckrát převyšuje nádrž ve fyzickém těle; nicméně i ona „nádrž" má svoji hranici), a proto proces jeho očisty trvá několik let. Budete-li provádět očistné seance pravidelně jednu až dvě hodiny denně, pak k jeho očistě stačí rok, někdy i méně. Blahodárný účinek uvedených uzdravovacích mechanismů se na fyzickém těle projeví mnohem rychleji. S každou správně provedenou seancí budete zdravější a váš život kvalitnější.


Jak se bránit před parazity životního pole

Obecně pomáhá svěcená voda, kadidlo, modlitby a vysoce mravní způsob života. Klystýry s odvarem z osiky. Patogenní energie a energie vzniklá z uhranutí totiž osiku nesnášejí.
Podíváme se na to podrobněji. Lidská bytost sama o sobě trochu voní kadidlem.
Odpařená urina voní ještě jemněji a lépe než kadidlo. Odsud vyplývá, že paraziti životního pole napadají především znečistěný a hnilobou zasažený organismus. Tělesná schránka očištěného člověka voní po kadidle a toho se mrzké bytosti i patvorové bojí. Pokud se člověk dobrovolně pustí do hladovění, zahajuje zároveň zvláštní etapu vysoce mravného života. Při dlouhodobém hladovění tělem začínají procházet velmi silné energetické proudy. To je znát zejména večer před spaním, kdy člověku jako by hořela chodidla a dlaně. Paraziti polí nesnášejí čistou energii.
A konečně nejspolehlivějším prostředkem je modlitba. Je to v podstatě proces vnitřního tvoření vysoce morálního způsobu života a žádost dobrým silám o pomoc. Když pochopíte důležité životní pravdy a změníte se uvnitř, váš život se začne ubírat jinudy.
Očista organismu pomocí různých procedur a správného stravování, urinoterapie, hladovění, vysoce morální způsob života a čerpáni energie při cirkulačním dýchaní vyhání z těla parazity usazené v životním poli a napomáhá pěstování imunity vůči nim.
Mnoho lidí na Zemi bylo napadeno parazitem životního pole. Oslabil je jejich vlastní nevhodný životní styl, který z nich udělal pochoutku pro běsy a další patvory. Ovšem lidé si za to mohou sami a oslabují se, protože nesprávně žijí. Změňte životní styl: čím dříve to uděláte, tím lépe.
Fyzické tělo pobývá v konečné třírozměrné prostorové úrovni. Existuje však i čtyřrozměrná, pětirozměrná a vícerozměrná varianta prostoru, možná i storozměrná či tisícirozměrná, a člověk s jeho životním polem je do nich pohroužen. Odsud vyplývá, že paraziti životního pole se nacházejí ve vícerozměrných prostorech a skrze ně také působí na lidské tělo. Pokud bychom zablokovali různé úrovně prostoru, například mezi desetirozměrným a patnáctirozmémým, pak ta část parazita životního pole, která zasahovala k těmto úrovním, počínaje trojrozměrnou a konče desetirozměrnou úrovní lidské bytosti, zůstane bez energie a zmizí, prostě se rozplyne.
V každém případě platí: člověk nejprve musí změnit své vědomí a zbavit se špatných charakterových rysů, neboť právě ony vytvářejí negativní energetická pole. Základním předpokladem je tedy sebeproměna, a nikoli práce exorcisty, která tento proces pouze urychluje.
Je třeba varovat před černou magií a nekalým věštěním. Lidé často sklouznou pod nadvládu parazitů životního pole vlastní neopatrností, lehkomyslností a zvědavostí. Vyvolávají duchy, aniž by chápali, s kým mají tu čest, a neuvědomují se nebezpečí. Prosí o různá přilepšení a splnění přání, ale nepodniknou odpovídající bezpečnostní kroky.
Člověk je vůči duchům a různým bytostem nepoddajný a vůči jejich nadvládě imunní - dokud je sám nepřitáhne svým chováním a myšlením.
Energoinformační bytosti s různou mírou uvědomělosti, které z nějakých důvodů nemohou mít vlastní fyzické tělo, pokud k tomu dostanou příležitost, rádi proniknou do životního pole věštícího nebo toho, kdo provádí magické rituály (zejména bez ochranných metod). A co se děje dál? Začnou utlačovat jeho osobnost a ovládnou jeho fyzické tělo i veškeré energie, jak je napadne.


Uhranutí, uřknutí, očarování a další negativní ovlivnění

Při uhranutí se zčistajasna začíná zhoršovat zdravotní stav oběti a v některých případech to vede i k její smrti. Uhranutí způsobuje různé psychické nemoci, od nepatrných odklonů v psychice po skutečně vážné negativní nálady: strach, smutek, deprese, zloba. A odsud už je jen krůček ke schizofrenii.
Oslabí se nebo úplně vytratí láska mezi manžely a namísto ní nastoupí nenávist, pohrdání a odpor jednoho k druhému.

  Uhranutí může způsobit i alkoholismus, drogovou závislost, obžerství a zvrácenost.
  Uhranutí může být příčinou toho, proč má postižený člověk neustále smůlu, nic se mu nedaří a jeho život
   je jedna velká řada ztrát a proher.
  Uhranutí někdy vyvolává nadměrnou pýchu, namyšlenost, svéhlavost a velebení vlastního ega.
  Uhranutí má na svědomí nemoci dětí, mentální zaostalost, nechuť k práci a lenost obecně.
  Uhranutí v některých případech způsobuje nepřátelství mezi blízkými a jejich vzájemnou nenávist;
   můžete cítit i odpor k přátelům, kolegům, rodičům a dětem.


Ochrana před uhranutím

  Křest. Nekřtěné osoby by se měly určitě nechat pokřtít. Pokřtěného ochraňuje křesťanský Gregor
   a kromě toho má svého anděla strážného.
  Křížek. Noste vždy přímo na těle posvěcený křížek.
  Modlitba. Proti uhranutí se modlete dvakrát denně, hned ráno po probuzení a večer.
  Podezřelé předměty. Prohledejte polštáře a peřiny, v nichž spíte, zda se v nich nenacházejí podezřelé
   nebo nezvyklé předměty, a v případě jejich nalezení je ihned spalte.
  Půst. Během křesťanských postních svátků se skutečně postěte, nejlépe jeden až tři týdny.
  Vodní zábal. Pro nemocné se schizofrenií, epilepsií nebo dětskou mozkovou obrnu jsou vhodné zábaly
   na hlavu z ohřáté posvěcené vody.
  Tinktura. Lidoví znalci doporučují k urychlení procesu odstranění uhranutí či kletby speciální tinkturu
   z Černobýlu, bodláčí nebo kypreje.
  Vyhýbejte se těm lidem, kteří podivně zapáchají.
  V žádném případě nevykopávejte nic z dávné minulosti.
  Neshromažďujte kamenné ani žádné jiné suvenýry, právě z těchto věcí pramení nejsilnější uhranutí.
  Pokud si na sebe kupujete něco nového, mějte na paměti, že byste měli kolem věci nejprve třikrát objet
   nožem. Čepice a další pokrývky hlavy, kalhoty, ponožky a vázanky je třeba třikrát pokřižovat.
  Studená tekoucí voda ulevuje a vymývá uhranutí.


O psychických upírech

Nejvíce nebezpeční jsou lidé, kteří se nejsou schopni radovat ze samotné existence. Jejich přirozené životní instinkty jsou přesunuty do oblasti skryté agresivity. Fakticky požírají ty, k nimž se chovají s předstíranou mateřskou láskou a starostlivostí. Sebezapření odmítající jakékoliv potěšení ze života je ničivé ve vztahu k těm, na něž je směrováno. Podezření vzbuzuje člověk, který je nadměrně hovorný anebo přehnaně úslužný. Takoví lidé jsou chaotičtí, nesynchronní a navenek vypadají neupraveně. Jsou neobyčejně úporní a ve svých názorech tvrdošíjní a rádi si stěžují na nepochopení ostatních, ale ve skutečnosti sami nikoho nemilují, jsou závistiví a neustále demonstrují žárlivé soupeření s nároky vůči ostatním. Jsou vnitřně agresivní a krutí, nemají žádné vřelé pocity a za jejich falešným úsměvem, lživou laskavostí a přívětivostí se skrývá maskovaná lstivost a záludnost. Negativně naladěné osoby nesnášejí dlouhodobé osamění a ticho a rády provokují konfliktní situace, aby mohly ničit své oběti a dotlačily je do závislosti. A pokud nedosáhnou svého, mohou vydírat a vyhrožovat.
Negativní osoby kolem sebe šíří chlad, lhostejnost a útlak. Lidé, kteří se dostali do jejich sféry vlivu, mají pocit olověné těžkosti a tlak v oblasti některého ze životně důležitých orgánů. Máte-li podezření, že jste se stali objektem negativního ovlivňování ze strany jiné osoby, musíte především projevit svou vůli a sebekritiku. Přestaňte se chovat jako otevřená, dobromyslná a důvěřivá oběť. Oběti často samy podporují negativní osoby, jež jim odčerpávají energii, ač si to samy neuvědomují. Upír dokáže odebrat oběti energii jedině tehdy, jestliže se mu dotyčný otevře. Negativní osoby budují vztahy tak, že provokují své oběti k odevzdávání energie. Každý z nás však přežije setkání a pobyt v blízkosti psychického upíra bez úhony, pokud se mu neotevře a nezačne se chovat, jak si přeje on. Musíme se energeticky uzavřít a zůstat neteční vůči jeho skuhrání, rádoby hlubokým rozhovorům a přilnavosti. Nechat ho, ať si skuhrá... Pokud se na to necítíte a nemáte dostatek sil mu odolat, pak s ním raději zastavte veškeré kontakty.
Typické upírské rysy jsou vidět na první pohled. První rys: absolutní egoismus, vyžadováni pozornosti a absolutní nezájem o ostatní. Celé dny si stěžuje, že moc pracuje a je přetažený, ale ve skutečnosti nic nedělá a spí až do poledne. Když nemá žádnou energii, vyvolává hádky kvůli maličkostem a stěžuje si na nepříznivý osud.


Chci se objednat Mám dotaz


paraziti v lidském těle   |   úvodní stránka


Kontakt
Rychlý kontakt
Centrum zdraví Brno
Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno
Telefon: (+420)  777 109 259
© Centrum zdraví Brno    Web: www.centrumzdravibrno.cz    Obchodní podmínky    Nakládání s osobními údaji