Centrum zdraví Brno: komplexní péče o vaše zdraví, celostní přístup
Léčba a prevence přirozenou cestou Centrum zdraví Brno
Dotazy a objednávky
Žijte s chutí
Nepřehlédněte!
PRÁZDNINOVÁ AKCE
Celkem 2500 Kč
Ušetříte 900 Kč
AKCE PRO PÁRY
Oba dva za 4500 Kč!

Akce platí od 28. 6. 2024 do 31. 8. 2024


Pomůžeme vám s vaší proměnou
Video ve větším náhledu spustíte zde.
Nabízíme ZDARMA
Nabízíme ZDARMA
Otestujeme Vaši vodu
Facebook
Iridologie: Stav lidského těla v oku


Iridologie
"Kdyby bylo naše oko samostatnou živou bytostí, potom by byla k vidění její duše."
Aristoteles (asi 350 r. př. K.)

Impuls vycházející z nemocného orgánu najde příslušný sektor na duhovce oka, aby tam vyjádřil svoje poselství. Iridoskopie nám umožňuje poznat vrozenou nebo získanou dispozici k určité chronické chorobě včasně, což je velmi důležité pro prevenci, protože terapie v takovém raném stádiu má zvláště dobré vyhlídky na úspěch. Snažíme se dosáhnout optimálního zdravotního stavu (například zdravým životním stylem, zdravou výživou...). Tím se posílí tak dalece obranyschopnost organizmu, že ohlášená nemoc nemusí vůbec propuknout. To je totiž ta hlavní snaha prevence. I zde platí: předcházet je lepší (a lehčí) než léčit!


Jak byla tato metoda vynalezena?

Mladý Ignác von Péczély jako desetiletý hoch chtěl vyprostit sovu, která uvízla v plotě. Zvíře ve strachu zaťalo drápy do hochovy ruky a ten, při pokuse se zbavit bolestivého sevření, zlomil sově nohu. V tomto okamžiku zpozoroval, že se objevila v duhovce zvířete černá čára. Pečlivě sovu ošetřoval, a když se uzdravila, pozoroval, jak stín z jejího oka pozvolna mizel.


Iridologie je metoda hodnotící stav klienta podle změn na oční duhovce

Signál o změnách se na oční duhovku promítá prostřednictvím mozku. Poměrně dobře lze diagnostikovat stav velkých orgánů - dýchacích, trávicích, oběhových a vylučovacích, či orgánů reprodukčních - a to proto, že v reflexních zónách duhovky zaujímají místo řádově v mm2. Změny, které pozorujeme v duhovce, totiž celkem spolehlivě vypovídají o celkovém zdravotním stavu pozorované osoby. V některých případech se tak může podařit odhalit nemoc, která teprve přichází a ještě není nemocným pozorována. Každý orgán má své projekční políčko na duhovce, kde se manifestují odchylky od normálního zdravotního stavu. Druh znamení na duhovce je závislý na druhu nemoci.


Mám dotaz


Je-li tělo zdravé, má i duhovka pravidelnou, zdravou strukturu

Je-li některá část těla nemocná, nebo některý orgán narušen, pak se objeví v odpovídajícím "orgánovém poli" světlejší nebo tmavší skvrna, zbarvení, posunutí radiální struktury, rozvláknění - zkrátka je viditelná odchylka, která se vyskytuje vždy na stejném místě, jedná-li se o stejný orgán. Pohled na duhovku tedy umožňuje zjistit, které orgány v těle mohou být nemocné, nebo narušené. Stává se ale, že malý žaludeční vřed na duhovce nemá ještě pozitivní rentgenový snímek. V levém oku najdeme orgány levé poloviny těla, v pravé duhovce ty z pravé poloviny. Orgány ležící přesně ve střední linii se odráží v obou očích.


Oko zcela zdravého člověka by mělo mít úplně pravidelnou strukturu

Neměl by mít ani žádné nápadné odchylky, zbarvení, skvrny, obláčky, křivé linie apod. bohužel ten úplně zdravý člověk by musel být narozen ještě před Adamem! Proto tak nikdy neuvidíte naprosto rovnou a pravidelnou duhovku! Každá odchylka od formy a barvy však v žádném případě není vždy známkou nemoci.

  Mrak je lokální zbarvení na duhovce. Tento znak ukazuje na přecitlivělost orgánu a je v tomto stádiu jen varovným signálem pro oslabení orgánu nebo alergii.
  Znamení zánětu je světle bílý bod nebo nepatrná skvrnka a signál pro (akutní) zánět. U modrých očí jsou takové skvrnky světlejší než u hnědých a mimochodem jejich majitel je všeobecně náchylný k zánětům.
  Ostré bílé radiály jsou v zásadě kombinace obou předchozích znamení. Ukazují na lokální zánět v průběhu nervových drah, tedy na neuritis (například ischias).
  Uzavřená laguna všeobecně ukazuje na vyvíjející se chorobný proces, zatím co uzavřené znamení je známkou ohraničené "uhnízděné" choroby. Pozoruhodné je, že laguny zmizí, jakmile tělo nemoc překoná, musí však být dosaženo úplného uzdravení. Zůstane po nich jen téměř neviditelný zbytek připomínající zašpuntovanou jemnou dámskou punčochu. Zůstane-li však orgán trvale poškozen, nezmizí znamení choroby úplně, ale ohraničí se dokola jemnou bílou nebo krémově bílou linií, která říká, že je chorobný proces ukončen.
  Krypta. Tento fenomén se objevuje nejvíc při těžkých onemocnění orgánů. Čím déle nemoc trvá a rozšiřuje se, tím silněji jsou tkáně napadeny, tím větší a hlubší jsou laguny, které poruchu signalizují. Díváme se vlastně do jakéhosi kráteru, na jehož dně vidíme tmavou až černou spodinu duhovky.
  Znak tumoru (nádoru), který co se tvaru týká, může být snadno zaměněn se znakem vředu. Barevně je však rozdílný, je tupě šedohnědý, jako "mrtvé dřevo".

U modrých očí jsou znaky zánětu většinou bíle zářící, u hnědých očí krémově bílé až světle žlutohnědé. Když se tedy laguna zvětšuje, prohlubuje a tmavne, víme, že chorobný proces trvá. Dojde-li během léčby k uzdravení, můžeme pozorovat opak: laguna se zmenšuje, oplošťuje a barva se normalizuje. Tímto způsobem se dá průběh procesu objektivně sledovat.


Klinická diagnóza bývá často nejednoznačná

Je tragické, že jednoduchá metoda včasného odhalení rakoviny hrdla děložního z nátěru (skvělá myšlenka profesora dr. Wielenga) musí být považována za nedostačující, protože postoperačními histologickými vyšetřeními se ukázalo, že 840 žen z 1000, kterým byla na základě nátěru odstraněna děloha, žádnou rakovinu neměly. Při histologickém vyšetření podezřelých preparátů existují často hraniční nálezy: optimisticky naladěný patolog dojde k jinému výsledku než jeho kolega, který je od přírody pesimista. Solidní oční diagnóza může být cenným doplňkem klinické diagnózy, u které často zůstávají otázky otevřeny. Žádný diagnostický systém není perfektní, a jak každý myslící člověk ví, nic není dokonalé.

Iridoskopie je proto tak důležitá, že je v mnoha případech schopna stanovit "předčasnou" diagnózu, kdy je choroba ještě v zárodku. A není to právě ta jediná možnost jak účinně zdolat rakovinu? Pomocí iris-diagnózy může být tato obávaná a stále častěji se vyskytující choroba poznána ve stádiu, ve kterém má léčba dobrou šanci na úspěch.


Mám dotaz


úvodní stránka


Kontakt
Rychlý kontakt
Centrum zdraví Brno
Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno
Telefon: (+420)  777 109 259
© Centrum zdraví Brno    Web: www.centrumzdravibrno.cz    Obchodní podmínky    Nakládání s osobními údaji