Centrum zdraví Brno: komplexní péče o vaše zdraví, celostní přístup
Léčba a prevence přirozenou cestou Centrum zdraví Brno
Dotazy a objednávky
Žijte s chutí
Nepřehlédněte!
DUBNOVÁ AKCE
Celkem 2000 Kč
Ušetříte 800 Kč
AKCE PRO PÁRY
Oba dva za 3500 Kč!

Akce platí od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024


Pomůžeme vám s vaší proměnou
Video ve větším náhledu spustíte zde.
Nabízíme ZDARMA
Nabízíme ZDARMA
Otestujeme Vaši vodu
Facebook
Měření elektrosmogu, patogenních zón a radioaktivity


Měření elektrosmogu, patogenních zón a radioaktivity
Měření zahrnuje výskyt a křízení geopatogenních zón, vody, psychosomatických zón a elektrosmogu, intenzitu wifi, mobilních a jiných mikrovlnných polí, hodnoty a zdroj radiace, vysvětlení, zakreslení a zapsání hodnot vyššího elektrosmogu do plánku Vašeho domu.


Chci se objednat Mám dotaz


Vysvětlení hlavních pojmů:

Elektromagnetická radiace, vlny (EMR) = může mít různé vlnové délky, například mikrovlny. Do oblasti mikrovlnného záření patří radiace z mobilních telefonů, vysílačů, wi-fi, mikrovlnné trouby a dalších zařízení.
Každá člověkem uměle vytvořená EMR představuje větší či menší, někdy však velmi vážné zdravotní nebezpečí pro živé organismy. Její účinky se klasifikují jako tepelné (termální), a biologické (netermální). Mluví se především o těch prvních, ty druhé jsou však mnohem nebezpečnější. (Nešťastně zavedený pojem Radiace je zavádějící, protože elektromagnetické pole není ionizující záření a účinek nelze srovnávat s RTG zářením ani jinou skutečnou radioaktivitou; pojem vznikl v zahraničí, nešiřte jej, hovořte o elektrosmogu.)

Elektrosmog = prostředí znečištěné přemírou elektromagnetických škodlivých polí.

Mikrovlny = Mikrovlny jsou vysokofrekvenční radiové vlny (radiofrekvenční elektromagnetická pole) o vlnové délce od 1 mm do 1 m, což odpovídá frekvenci 300 MHz (0.3 GHz) až 300 GHz, jsou to pásma Ultra high frequency (UHF), Super high frequency (SHF) a Extremely high frequency (EHF).

Elektromagnetické pole = elektrické pole (prostředí s emitovanými elektrony a nábojem – potenciálem) a magnetickým polem (siločáry pronikající i zdmi domu) – obojí je tvořeno např. kolem živé fáze (v níž pulzuje napětí), i při rozpojeném obvodu, když neprotéká proud. Nás hlavně zajímá oblast v blízkosti přístrojů, spotřebičů a kabelů, kde působí EMP nejsilněji a škodí živým organismům. EMP se vytváří kolem každého zapnutého elektrického spotřebiče, drátů el. vedení, transformátorů, světelných zdrojů zejména zářivkových a úsporných trubicových žárovek, kolem adaptérů a počítačů v režimu napájení 230V, okolních vysílačů.


Lidé v mikrovlnce

Mikrovlny které vyzařují z mobilů, wi-fi, elektronických chůviček pro batolata, z bezdrátových telefonů pro pevné linky, z bluetooth a jiných bezdrátových přenosů, vás nyní zastihnou úplně všude. Na rozdíl od radiových vln umí lépe procházet zdmi a budovami.
Mikrovlny v mikrovlnných troubách (o vlnové délce kolem 12 cm) mají frekvenci blízkou rezonanční frekvenci některých nesymetrických molekul, hlavně vody. Potraviny, které jíme, obsahují velké množství vody, proto je mikrovlnné záření v pokrmu schopno rozkmitat částice, zejména molekuly vody, a tímto třecím pohybem dochází k relativně velmi rychlému zahřátí potravy. Ale nejen k zahřátí. Je dobře známou skutečností, že mikrovlnné záření degradativním způsobem rozkládá buňky živého organismu - působením na molekulárně vázanou vodu. Pokud už používáte mikrovlnnou troubu, nedívejte se skrze dvířka, protože silné mikrovlny rychle poškozují oční sítnici!! A hodnoty před dvířky při ohřevu působí ještě v metrové vzdálenosti. Odejděte a přijďte pro ohřátý pokrm až chvilku po cinknutí. Mikrovlny používané pro komunikaci ve wi-fi a mobilních telefonech nás sice neuvaří, ale procházejí nejen zdmi a domy, ale i každou buňkou našeho těla. Buňky v těle automaticky reagují na elektromagnetické pole a vlny, jako na potenciální škodlivinu, podobně jako na jiné toxiny v životním prostředí (na těžké kovy a toxické chemikálie). DNA v živých buňkách rozeznává elektromagnetické pole a mikrovlnné frekvence i při velmi nízkých intenzitách. Začíná okamžitě produkovat svou biochemickou odezvu na stres.

Člověk je v podstatě velmi citlivá biochemická a bioelektrická jednotka. Vědecké důkazy již desetiletí poukazují na to, že naše bezpečnostní standardy a předepsané limity jsou naprosto neadekvátní. Čím více zdrojů na nás působí (bezdrátové technologie, mikrovlnné trouby, dráty el. vedení, transformátory, domácí spotřebiče...), tím stres těla stoupá a vznikají různá poškození. Naše vlastní těla jsou bioelektrické jednotky, každá buňka a tělo jakéhokoliv živočicha sestává z elektrických impulzů, nezbytných pro zachování životních funkcí, pro metabolismus (mozkové vlny, nervová zakončení, tep srdce... vlastní přirozené frekvence a rytmy). Elektromagnetická interakce představuje jednu ze základních interakcí přírody. Oproti tomu uměle vytvořené frekvence, pulzující v neobvyklých intenzitách, pulzačních vzorech a vlnových formách, se v přírodě nevyskytují. Biorytmy extrémně jemných a citlivých živých tkání se tím narušují a přehlušují. Buňky na neznámá elektrická pole reagují chybnými biochemickými reakcemi. Každá buňka v živém organismu lidí, zvířat i rostlin tak musí vynakládat více energie a úsilí pro stabilizaci nutných chemických reakcí. Je pak méně odolná vůči nežádoucím vlivům, až postupně odumírá. Svět zamořený mikrovlnnými vysílači škodí tedy nejen lidem, ale i zvířatům, rostlinám, narušuje funkčnost celých ekosystémů. Zvířata vždy okamžitě migrují z oblastí nově postavených vysílacích věží, dělají to i citlivější lidé. Bohužel budeme-li podporovat tento vývoj, brzy už nebude kam migrovat. Současné "zdravotní" normy jsou nastavené pro toleranci mnohonásobného nárůstu vysílačů a dat létajících vzduchem.

Pokud je člověk vystaven dlouhodobě působení geopatogenních zón, odráží se to na jeho zdraví. Zvláště nebezpečný je vícehodinový pobyt (např. spánek v noci) na místech, kde se patogenní zóny kříží. Třetím stupněm nejhorším je pak kombinace s elektromagnetickými poli (a hlavně spodní vodou), jejichž zdrojem jsou elektrické vodiče a všechny spotřebiče v různé míře. Před klasickou televizní obrazovkou se k tomu přidává pole vysokého napětí 40 000 V, procházející přes stínítko obrazovky, na něž koncentrovaný paprsek vykresluje obraz a jeho část dále prochází ještě několik metrů; u mikrovlné trouby pak pole z magnetronu, kmitající v oblasti téměř zabíjejících mikrovln, které nám roztáčením molekul ohřívají pokrm.

Vliv elektromagnetických polí má na svědomí syndrom časného stárnutí organismu, zhoršení paměti a práceschopnosti, snížení imunity a reprodukční funkce a další patologické jevy s postupným narušováním tkání až ke vzniku rakoviny.


Vliv samotných geopatogenních zón, procházejících nevhodně umístěnou postelí:

Onemocnění jater a žaludku, vznik zhoubných nádorů plic a žaludku, celkové narušení látkové výměny, infarkt, nemoci jater, plic, žaludku, močového měchýře. Deprese, psychické poruchy, bolesti hlavy, závratě, zhoršení zraku a sluchu, narušení vestibulárního ústrojí, nadměrná popudlivost, až ztráta vědomí. Nebo při křížení zón u nohou: postižení dolních končetin, bolesti a patologické změny v kloubech.


Místo s procházejícími negativními zónami můžete i sami poznat: problémy s nespavostí a neklidný spánek, antipatie k místu kde člověk žije, vnitřní neklid, ráno únava po probuzení, nervozita a deprese, zrychlené bušení srdce, studené končetiny, organismus postupně ztrácí vlastní obranyschopnost a následují další příznaky zhoršování zdraví.


Metody ochrany před vlivem negativních zón

Nejprve je třeba přesně určit, kudy zóny procházejí. K tomu slouží bilokační metody. Potom je vhodné přemístit postele, židle a křesla mimo křížení zón.

Této problematice se dnes věnuje řada odborných pracovišť, která se specializují na výzkum ochranných prostředků proti negativnímu vlivu torzních polí geopatogenních zón. Taková zařízení mají určité vyladěné prostorově – kmitočtové rozdělení a přesnou orientaci spinů. Tato zařízení vytvářejí vlastní torzní pravotočivé pole. Vzájemným působením s levotočivým torzním polem Země je toto rozptylováno a odchylováno. Tak je to prezentováno, ale s odchylováním patogenních polí se dá polemizovat, protože praxe ukazuje, že odchýlit toto pole nijak nelze a tato zařízení většinou pracují v úzkém pásmu a zdaleka nepokryjí celé široké a rozmanité pásmo různých patogenů.


Naše nabídka pomoci pro vás:

Této problematice se náš kolega Kamil Pokorný věnuje již několik let.

Při vyžádané návštěvě domu u lidí postižených působením těchto polí, nebo podezřením na jejich výskyt, zaměří a zakreslí průběh polí do půdorysného plánu domu s návrhem vhodnějšího rozmístění nábytku a dalšího poradenství a vysvětlení, jak např. omezit vliv elektrosmogu.

Přesné měření je prováděno spektrálními analyzátory Rohde & Swarz, Aaronia a dalšími kalibrovanými přístroji a příslušnými anténami.

Pokud chcete mít jistotu, potřebujete preventivně přeměřit a nebo i odstranit negativní působení zón ve vašem domě, na pracovišti, napište nám nebo zavolejte a domluvíme se na vyhovujícím termínu.


Chci se objednat Mám dotaz


Ceník:

Základní - měření elektrosmogu do 9,4 GHz, zón a radioaktivity:
Cena za hodinu měření je 1500,- Kč + cestovné mimo Brno.
Toto měření zahrnuje geopatogenní zóny, vodu, psychosomatické zóny a elektrosmog: nízkofrekvenční i vysokofrekvenční mikrovlnný do 9,4 GHz; vysvětlení, zakreslení, zapsání hodnot vyššího elektrosmogu do Vašeho plánku domu + měření radiace (na přání).
Týká se i varianty měření jednoho holého pozemku - zvládneme do hodiny.
Většinou však celé měření většího bytu než garsonky zabere cca 2-3hod.

Speciální měření elektrosmogu až do 18 GHz:
Příplatek za měření profesionálním zařízením a anténami až do 18 GHz 1500,- Kč.
Jedná se o větší spektrální analyzátor Rohde&Schwarz FSH 18 a příslušné antény.
Vzhledem k vysoké ceně a citlivosti zařízení prosím o převezení autem.
Pokud potřebujete zkontrolovat vyšší frekvenční pásma - až do 18 GHz, což je už rozumné nejenom ve městech, řekněte si o to, abych toto vybavení nachystal.
Pokud potřebujete ukládat naměřené hodnoty a grafy, řekněte si o to, nebo já to sám nabídnu v případě vyšších naměřených intenzit, které výrazněji přesahuji preventivní zdravotní normu.

AKCE: Výhodnější balíček celého měření pro rodinný dům:


Celé měření rod.domu včetně pozemku je 2000,- Kč + cestovné mimo Brno.
Celé toto měření zabere i s pozemkem často 3 hodiny, což je ještě v této ceně.
Toto měření zahrnuje i měření na pozemku - geopatogenní zóny, prameny, psychosomatické zóny a elektrosmog až do 18 GHz; vysvětlení, zakreslení, zapsání hodnot vyššího elektrosmogu do Vašeho plánku domu + měření radiace (na přání).


Výhodnější měření ve více vzdáleném místě:

Cena za 2 - 3 měření je 3000,- Kč + cestovné mimo Brno.
To je varianta celkového měření až do 18 GHz, když si mne jedna rodina doveze dále mimo Brno (Prahu) a při té vzdálenosti se využije moje přítomnost a možnost měření i pro Vaše přátele, sousedy. Mohu v rámci té cesty změřit Vás a zrovna dům Vašich rodičů, bratra, nebo přátel, sousedů, kteří Vám třeba přispějí na palivo, nebo odvezou zpět...


Vypracování přesné technické zprávy:

V případě potřeby vypracování přesné technické zprávy o naměřených hodnotách a vyhodnocení vlivu takových hodnot na člověka včetně tabulek hodnot, křivek a diagramů, bude cena dvojnásobná, protože nejméně další 3 hodiny doma strávím zpracováním dat a vyhodnocením v počítači a sepisováním technické zprávy dle individuální zjištěné situace a hodnot u Vás.
Pokud chcete z vážného důvodu ukládat naměřené hodnoty a grafy, oznamte to už předem.
Pokud chcete použít zprávu ohledně podezření na vysoké hodnoty elektrosmogu, prvně se mnou konzultujte, zda naměřené hodnoty překračují nyní platnou normu, protože v opačném případě by to byl předem prohraný boj a zbytečné peníze navíc. Pokud najdeme tak vysoké hodnoty, že budou překračovat normu, naopak já sám Vám nabídnu vypracování přesné zprávy pro další postupy atd.

Pro kompletní měření, vysvětlování a zakreslení počítejme většinou 2-3hod.
(Malou garsonku samozřejmě můžeme zvládnout do hodiny.)


Detailní měření elektrosmogu, jednotlivých mnoha pásem a intenzit:

V případě detailního potřebného měření mikrovln (nejen běžných vysílačů) vezmu všechny potřebné antény i notebook, který připojím ke spektrálním analyzérům a vyhodnotíme v grafických křivkách kompletní přehled přítomných pásem a včetně ostatního měření a vysvětlování počítejme 3 - 4 hodiny za 3000,- Kč + cestovné mimo Brno.

Pokud je potřeba vyhodnotit intenzitu elektromagnetických záření v případě více hodin nebo v nočních hodinách, domluvíme se individuálně. Znamená to moji přítomnost po celou dobu.


Připravit si plánek:

Připravte si prosím půdorysný plán domu, bytu, pozemku, abych vám tam barevně zakreslil výskyt patogenních zón a hodnot elektrosmogu.
Ušetříme čas, když plán nemusím kreslit narychlo od ruky já sám.
Zakreslete si do plánu postele, skříně, okna, dveře - pro vaši lepší orientaci, kudy přesně zóny prochází.


Cenové srovnání (stav 2012):

Státní Zdravotní Ústav si účtoval za pouhé změření elektrosmogu 6-8 tisíc Kč. Zpravidla jej změří pouze do frekvence 6 GHz, pokud jsem byl dobře informován. Analyzéry a antény pro vyšší frekvence nemají! Při tomto měření toho moc nevysvětlí. Vypracují zprávu o měření, ale ta zahrnuje pouze srovnání s nyní platnými normami. Nikoli pravdivé srovnání s preventivními normami pro zdraví, např. Salzburskými. Jelikož se vejde do současné benevolentní normy téměř vše, nemá smysl vpodstatě si od nich nechat změřit, protože při montáži vysílačů tyto normy kontrolují i samotní pracovníci firmy - majitele vysílače, aby byli krytí... Zdravotní potíže způsobuje překračování Salzburských norem ve více pásmech, zatím co k překročení platných EU norem vpodstatě nedochází nikde (vejde se do nich běžně vše).
Perlička: Zdravotní Ústav vlastní vybavení k měření ostře limitované jen nejčastějšími požadavky na měření, tj. do 6 GHz a nízkými finančními možnostmi. Jejich cena za jednu kontrolu záření z blízkého vysílače byla 4 tisíce, výsledkem byl jen jeden papír A4 s větou, že za těch a těch hodnot platné vyhlášky nebyl (samozřejmě) překročen nyní platný limit. Když klientka chtěla větší rozbor a zprávu, se kterou by šla k soudu, Zdravotní Ústav nabídl větší měření za cca 10 tisíc s tím, že ani to by u soudu váhu nemělo.


Chci se objednat Mám dotaz


úvodní stránka


Kontakt
Rychlý kontakt
Centrum zdraví Brno
Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno
Telefon: (+420)  777 109 259
© Centrum zdraví Brno    Web: www.centrumzdravibrno.cz    Obchodní podmínky    Nakládání s osobními údaji